Zingen en loslaten

Welkom LUCIA!

Hoe kom je bij De KrachtFabriek?

Jaren geleden las ik een artikeltje in de krant over een gymnastiekgroep in De KrachtFabriek die toen nog op de Putterhaag zat. Na een rondleiding ben ik daar toen op gym gegaan. En ook bij de Krachtyoga van Maud. Jan (mijn man) is hier actief geworden en door hem ben ik bij DKF zelf terechtgekomen. Hij was daar altijd. Ik snapte niet zo wat hem aantrok en wat hij daar deed. Ik werk nog. Jan niet meer.

Met twee zussen ben ik naar een introductiebijeenkomst gegaan. Daar hoorde ik een heel bijzonder verhaal over DKF: over hoe mensen met elkaar omgaan, dat je zo maar binnen kan lopen, dat niemand verantwoording aan anderen schuldig is. Dat was heel verhelderend. De opzet van DKF, het verhaal erachter, vind ik heel inspirerend. Door deze middag voelde ik mij welkom.

Wat vind je hier?

De gymnastiek vanuit Lister vind ik erg leuk. En yoga natuurlijk. Via yoga heb ik Agnes leren kennen. Ze wil mij helpen met gordijnen maken. Ik heb namelijke een hekel aan naaien. Hoe leuk is dat, dat iemand je wil helpen? En ik durfde zomaar om hulp te vragen…

Mijn eerste activiteit hier bij DKF was, samen met Jan schilderen met onze autistische neef. Van tevoren had Jan anderen gevraagd geen herrie te maken en niet te storen. Het ging goed. Ik vond het heel bijzonder dat dat kán: de ruimte bezet houden en dat er rekening met ons werd gehouden.

Waar loop je tegen aan?

Ik ben van dingen aanpakken. Ik zie bijvoorbeeld dat een tafeltje beter op een andere plek kan staan en dan pak ik het meteen op. ‘Hup – nu – actie – klaar!’ Hier zijn overal werkgroepjes voor. Heel mooi in theorie, maar voor mij niet handig. Ik moet hier wat in mijzelf overwinnen, bij mijzelf ontdekken. Hier is geen hiërarchie, er zijn geen regels, er is geen leiding. Ik wil nergens misbruik van maken. Als nieuwe inspirator wil ik weten wat niet en wat wel kan. Wie doet wat en wie zit in welk groepje en wie is daarvan de contactpersoon en waar kan je je dan aanmelden?
De winkel lijkt mij leuk; en ik wil een zanggroepje starten, maar kan dat dan zomaar of moet dat eerst in een werkgroepje besproken worden? Ik mis houvast.

Wat zou je willen?

Mijn werk als kleuterjuf is mijn houvast en passie. Ik ben altijd bezig. Ik hou van gymnastiek, yoga, koken en zingen, maar heb geen uitgesproken hobby. Ik wil leren wat ik leuk vind om te doen, geïnspireerd worden. Ik weet nog niet wat.

Ik wil ontdekken wat mogelijk is in De KrachtFabriek maar ook bij mezelf. Ik ben van structuur en touwtjes-in-handen. Ik zou willen durven hulp vragen. En het aller moeilijkste voor mij: kan ik loslaten?

(Interview: Peer; redactie: Olga)